Disclaimer

Definities

 • Website: https://www.stefcars.nl en alle onderliggende pagina’s;
 • Gebruiker: bezoekers van de website;
 • Uitgever: Autocentrum Stefcars, de bevoegde uitgever van de webpagina;
 • Verkoper: Autocentrum Stefcars;
 • Koper: de klant van Autocentrum Stefcars;
 • Voertuig: auto of motor.

Website

Het onderstaande is van toepassing op onze website. Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

 • De uitgever werkt de inhoud van de website regelmatig bij en actualiseert de website regelmatig. Ondanks deze inspanningen, is het mogelijk dat inhoud van deze website onvolledig of verouderd is.
 • De uitgever geeft op geen enkele wijze garantie over de juistheid of volledigheid van de informatie die op deze website wordt geraadpleegd.
 • De uitgever biedt geen garantie over de veiligheid van onze website en kan zodoende niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade die direct of indirect wordt geleden door het gebruik van onze website.
 • De uitgever is niet verantwoordelijk voor pagina’s van externe partijen waar naar verwezen wordt.
 • De uitgever verschaft informatie op zijn website, zonder enkele garantie of waarborg. Aan de informatie op de website kunnen op geen enkele wijze rechten aan worden ontleend.
 • De uitgever kan niet aansprakelijk worden gesteld welke schade dan ook gelden door het gebruik van de informatie op onze website.
 • De uitgever zal de website naar eigen inzicht en op ieder gewenst moment veranderen of beĂ«indigen.
 • De uitgever kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van wijzigingen of beĂ«indiging op/ van zijn website.
 • De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van alle informatie welke gegeven wordt op onze website.

Aankoop

Het onderstaande is van toepassing op de aankoop. Door over te gaan op een aankoop stemt u in met deze disclaimer.

 • De aankoop is definitief op het moment dat het volledige aankoopbedrag (tenzij anders overeengestemd) is overhandigd aan de verkoper en het voertuig te naam is gesteld op naam van de koper.
 • Vanaf het moment van definitieve aankoop is de verkoper onder geen omstandigheden aansprakelijk of verantwoordelijk voor het desbetreffende voertuig en/of aanverwante bijkomstigheden betreffende het voertuig.
 • Er geldt geen herroepingsrecht op onze voertuigen, tenzij de verkoper hier vrijwillig mee instemt.

Garantie

 • De koper heeft recht op garantie, mits de koper hierom vraagt. In dit geval wordt er een garantiepakket naar keuze afgenomen bij Ă©Ă©n van onze garantiepartners. Als er geen garantie wordt verleend bij de aankoop van een voertuig, is de koper vanaf het aankoopmoment volledig aansprakelijk voor het aangekochte voertuig.

Schade

 • De verkoper is niet aansprakelijk voor schade aangericht door klanten gedurende een testrit of op een geparkeerd voertuig uit de bedrijfsvoorraad van de verkoper. Dergelijke schade zal volledig worden verhaald op de klant.